leftso 10983 0 2021-09-05
黑群晖7.0引导和黑群晖6.2.4同时发布,下面是引导信息黑群晖7.0安装

3615xs系列

DS3615xs_7.0.1-42214.img (引导)
redpill-DS3615xs_7.0-41222_b1629421738.img(引导)
redpill-DS3615xs_6.2.4-25556_b1629423403.img(引导)
 

918+系列

redpill-DS918+_6.2.4-25556_b1629378366.img(引导文件)
redpill-DS918+_7.0-41890.img(引导文件)
DS918_7.01-42214.img(引导文件)


上述所有下载信息

访问密码:(访问密码:9987)
引导文件.zip


建议各位在虚拟机先行尝试。

评论区域